Wyniki IV Edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego "Bądz bezpieczny na drodze"

Wyniki IV Edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego "Bądz bezpieczny na drodze"

We wtorek 22 maja 2018 roku w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie Zespół Jury składający się z przedstawicieli: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, w Nowym Sączu i w Tarnowie, oraz przedstawicieli mediów: TVP Kraków, Radio Kraków, obradował przy wyłanianiu zwycięzców IV Edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego „Bądź bezpieczny na drodze”.

 

Do konkursu zgłoszone zostały materiały filmowe, które poddano ocenie biorąc pod uwagę następujące kryteria: wartości merytoryczne zawarte w materiale filmowym, przekaz do odbiorcy, pomysł, grafika, wykonanie, dodatkowe efekty specjalne (np. muzyka).

Zwycięzcy IV Edycji Konkursu Filmowego „ Bądź bezpieczny na drodze”

Na posiedzeniu, Zespół Jury w oparciu o wyżej wymienione kryteria  postanowił przyznać następujące miejsca 1,2,3 w Konkursie – w kategorii szkół gimnazjalnych:

Zajęte miejsce

Szkoła

uczniowie

I

GIMNAZJUM NR 1 W SPYTKOWICACH

 MATEUSZ SZAREK
AKTORZY
ANNA SZAREK
WERONIKA SIMIK
MATEUSZ SZAREK

II

GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA PRAŁATA JÓZEFA ŁAKOMEGO   W BIADOLINACH RADŁOWSKICH

MACA TYMOTEUSZ
SZELĄG NIKODEM
SZPERKA OSKAR 

III

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI               IM.  E. ORZESZKOWEJ W RADGOSZCZY

KLAUDIA KUTA
GABRIELA DWORAK 

 

 

Na posiedzeniu, Zespół Jury w oparciu o wyżej wymienione kryteria  postanowił nie przyznawać miejsca 1 i przyznać miejsca 2 i 3 w Konkursie – w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 

Zajęte miejsce

Szkoła

uczniowie

II

 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TARNOWIE

KACPER ROGÓŻ
PATRYCJA NIEDOJADŁO
GABRIELA NIEDOJADŁO

III

 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RABCE ZDRÓJ IM. EUGENIUSZ ROMERA

WOJTYCZKA PATRYK
DUBIEL MICHAŁ

 

Taka forma akcji konkursowej, chęć przekazywania jak najistotniejszych treści drogowych w tworzeniu filmów sprawia, że młodzież analizuje, a tym samym pogłębia swoją wiedzę dotyczącą ruchu drogowego. Dodatkowo pokazuje jak młodzi ludzie widzą zagrożenia związane z ruchem drogowym. 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu - w Tarnowie, o czym Laureaci i uczestnicy będą poinformowani odrębnym pismem.