Obchody „Święta Policji” w Komisariacie Policji IV w Krakowie

Obchody „Święta Policji” w Komisariacie Policji IV w Krakowie

Obchody „Święta Policji” w Komisariacie Policji IV w Krakowie.

W dniu 25 lipca br. w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta, z okazji 98 rocznicy powstania Policji Państwowej, odbyła się uroczysta zbiórka funkcjonariuszy oraz pracowników Komisariatu Policji IV w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli m. in. Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Krakowa na czele z Naczelnikiem Oddziału II Krowodrza Mariuszem Janikiem, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice Miasta Krakowa, Kierownik MDK „Dom Harcerza”. Podczas uroczystości policjantom Komisariatu Policji IV w Krakowie wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Z okazji Święta Policji awans uzyskało 2 funkcjonariuszy w korpusie oficerów młodszych, 20 funkcjonariuszy w korpusie aspirantów, 13 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów oraz 7 funkcjonariuszy w korpusie posterunkowych.

Nadkom. Andrzej Kułaga, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, złożył serdeczne gratulacje awansowanym policjantom, a także podziękował za codzienne wykonywanie zadań służbowych, z całym zaangażowaniem oraz oddaniem, życząc dalszych sukcesów w służbie oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych. Pisemne podziękowania za podejmowane działania oraz zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa do Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic V, VI, VII oraz kierownictwa Miejskiego Domu Kultury wystosował Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak. Życzenia i podziękowania ze strony Rad Dzielnic złożył  Pan Bogdan Smok, Przewodniczący Rady Dzielnicy VI Bronowice, podkreślając dobrą współpracę z komisariatem. Na koniec głos zabrał Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, składając gratulacje awansowanym policjantkom i policjantom, dziękując za profesjonalną służbę. Podziękował również pracownikom Komisariatu Policji IV w Krakowie za prawidłowo realizowane obowiązki.