Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Dzisiaj, tj. 18 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

Dzień ten jest nie tylko okazją do przybliżenia wszystkim jak ważna dla dziedzictwa kulturowego jest ochrona zabytków, ale również uświadomienia co grozi za ich niszczenie i nielegalne wydobywanie.

Policja apeluje, w świetle prawa kolekcjonowanie zabytków pochodzących z nielegalnych źródeł jest paserstwem, a ich poszukiwanie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Znaleziska nie są własnością znalazcy, wydobyte podczas legalnych poszukiwań lub przypadkowo odnalezione przedmioty zawsze należy zgłosić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zabytki są świadectwem przeszłości, należy o nie dbać by mogły służyć kolejnym pokoleniom.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest wpisany w kalendarz, zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z akcją informacyjno-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, będącej elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.